Preot Mai Cezar Ionel

Preoți slujitori Decembrie 13, 2011

INFORMAŢII PERSONALE

Mai Cezar Ionel

Str. Pr. Ghe. Moga, Nr. 15, 707530 Loc. Ţibana, Jud. Iaşi (România)
Tel. 0745622610
Email mai_cezar_ionel@yahoo.com
           https://tibana.mmb.ro/

Data naşterii  02 februarie 1979

LOCUL DE MUNCĂ  Preot Paroh, Parohia "Adormirea Maicii Domnului"

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  (01 a lunii ianuarie 2000 – prezent)

Preot Paroh
Parohia "Adormirea Maicii Domnului"
Str. Pr. Ghe. Moga, Nr. 15, 707530 Loc. Ţibana, Jud. Iaşi (România)
https://tibana.mmb.ro/
      Păstor sufletesc al credincioşilor din parohie, săvârşitor al Sfintelor Taine şi ierurgii, cateheze pentru
copii, tineri şi adulţi, conducătorul administraţiei parohiale şi preşedinte al Adunării Parohiale, al
Consiliului Parohial şi al Comitetului Parohial, reprezentant al parohiei în faţa autorităţilor locale,
administrator al patrimoniului parohiei, deţinător al sigiliului parohiei pe durata oficiului de paroh.

Tipul sau sectorul de activitate Cult Ortodox

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  (15 a lunii septembrie 1986 – prezent)

Atestat Profesional, Diplomă de Bacalaureat, Diplomă de Licență și Diplomă de Master

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob”, Loc. Dorohoi, Jud. Botoşani (România), Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" - Iaşi

Teologie pastorală (Catehism/Dogmatică, Istorie Bisericească Universală, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, Tipic Bisericesc/Liturgică, Vechiul Testament/Noul Testament, Muzică Liniară şi Psaltică,
Omiletică/Catehetică, Istoria Religiilor)

COMPETENΤE PERSONALE

Limba maternă Română

Alte limbi străine cunoscute Franceză şi Engleză
Nivel - Utilizator elementar şi independent

Competenţe de comunicare

Spirit de echipă,
Competenţe bune de comunicare dobândite prin experienţa profesională în calitate de duhovnic al
unei comunităţi,
Adaptabilitate,
Sociabilitate,
Capacitate bună de adaptare la medii multiculturale şi multireligioase dobândită în cadrul experienţei
profesionale de la locul de muncă.

Competenţe organizaţionale/manageriale

Spirit organizatoric,
Experienţă în organizarea evenimentelor religioase, culturale şi sociale,
Experienţă în organizarea lucrărilor de şantier şi renovări

Competenţe dobândite la locul de muncă

O bună stăpânire a administraţiei bunurilor bisericeşti şi nu numai (în calitate de administrator al
patrimoniului în propria parohie),
Abilitate în rezolvarea problemelor sufleteşti şi în cultivarea simţământului moral-religios al copiilor,
tinerilor şi adulţilor

Competenţe informatice

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint) şi al unor programe
de birou (contabilitate)

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Distincţii

Distincţie de vrednicie - Hirotesit Iconom Stavrofor la 22 mai 2011 în urma sfinţirii bisericii „Sf. Cuv.
Parascheva” din satul Moara Ciornei

Proiecte administrative desfăşurate

Din anul 2000 până în prezent:
La Biserica „Naşterea Maicii Domnului”- Alexeni (filie a parohiei Ţibana până în 2007)
- Racordarea la reţeaua electrică
- Restaurarea catapetesmei (respectiv acoperirea ei cu foiţă de aur)
- Dotarea cu mobilier de cult (străni, iconostase)
- Încălzire cu sobă
- Împrejmuirea curţii bisericii
- Acoperirea bisericii cu tablă
- Ridicarea pridvorului bisericii
- Coordonator în ridicarea unei troiţe în sat
La Paraclisul „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir”- Poiana Mănăstirii (filie a parohiei Ţibana până în
prezent)
- Renovarea paraclisului (interior/exterior)
- Racordarea la reţeaua electrică
- Catapeteasmă nouă sculptată şi pictată, acoperită cu foiţă de aur
- Acoperirea bisericii cu tablă
- Împrejmuirea curţii bisericii
- Ridicarea unei clopotniţe
- Se desfăşoară lucrări de înălţare a unui acoperământ de prăznuire
- Coordonator în ridicarea a trei troiţe în sat
La Biserica „Sf. Cuv. Parascheva”- Moara Ciornei (filie a parohiei Ţibana până în prezent)
- Construirea bisericii din temelii
- Racordarea la reţeaua electrică
- Ridicarea unei clopotniţe şi cumpărarea unui clopot nou
- Împrejmuirea curţii bisericii şi construirea de anexe
- Catapeteasmă nouă pictată
- Pictarea şi împodobirea locaşului de cult cu icoane, iconostase, obiecte de cult şi mobilier
- Sfinţirea bisericii în anul 2011 (22 mai) de către Înaltpreasfinţitul Teofan Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei
- Coordonator în reabilitarea drumului de acces către sat şi biserică
La Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Ţibana
- Ridicarea unei clădiri (cantină socială şi bibliotecă) aproape de finalizare
- Reparaţia capitală a casei parohiale
- Încălzire centrală biserică şi casă parohială
- Instalaţie electrică biserică şi casă parohială
- Renovarea din temelii a bisericii (interior/exterior, lucrare în curs de desfăşurare)
- Pregătirea bisericii pentru pictură
- Restaurarea catapetesmei (şi a icoanelor), împodobirea ei cu foiţă de aur şi argint
- Străni noi, policandre, iconostase, obiecte de cult, mobilier bisericesc
- Înfiinţarea bibliotecii parohiale
- Coordonator în ridicarea a patru troiţe în sat (una monument al eroilor)

Proiecte cultural-misionare şi social-caritative

Desfăşurate începând cu anul 2000 până în prezent
- Implicarea tinerilor în viaţa bisericii
- Suplinirea orelor de religie între anii 2000 şi 2003
- Colaborator la editarea revistei „Clopoţelul” a Şcolii Ţibana
- Concursuri pentru tineri
- Partener în proiectul „Micii Creştini” (2009) alături de profesorii de religie ai şcolilor din parohie –
cunoaşterea învăţăturilor Bisericii şi a tradiţiilor religioase
- Promovarea programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” (începând cu anul 2010) – cateheză
săptămânală, proiecţie de materiale biblice şi istorioare duhovniceşti
- Colaborator în proiectul „Stropi de lumină în suflet de copil” (2011) – concurs de religie pentru elevii
claselor I-VIII din comună
- Serbări şi concerte de muzică religioasă, colinde şi obiceiuri de iarnă (participanţi: preşcolari şi elevi
din clasele I –X a şcolilor din parohie)
- Coordonator al proiectului „Lumină în suflet” și „La toată casa-i lumină”(desfăşurat în fiecare an din 2008 în perioada Pascală și a sărbătorilor de iarnă)
– ajutorarea celor nevoiaşi cu sprijinul credincioşilor şi concursul copiilor din parohie
- Slujbe misionare cu participarea preoţilor din parohiile învecinate
- Asistenţă religioasă bătrânilor şi persoanelor cu probleme locomotorii
- Sprijin financiar şi material pentru: continuarea studiilor copiilor din familii nevoiaşe, bătrâni singuri,
familii dezorganizate
- Coordonator al programului „Serile convorbirilor duhovniceşti”, pentru credincioşi, invitaţi pentru
susţinerea diferitelor teme fiind preoţii din parohiile învecinate (2010 - 2011)

Cursuri

Proiectul „Alege Şcoala” – Miclăuşeni 2010

Data hirotonire: 1999-12-23

Citește alte articole despre: curiculum preot